Serverių ir tinklo administravimo paslaugos

„Primend“ administravimo paslauga serveriams (tiek virtualiems, tiek fiziniams), tinklo priežiūra yra pritaikyta bet kokio dydžio įmonėms. Šia paslauga siekiama greitai ir kokybiškai suteikti pagalbą tiek „Windows“, tiek „Linux“ serveriams ir įvairioms duomenų bazėms, tokioms kaip „MS SQL“ ir „MySQL“. Pagrindinės serverių sistemų ir tinklo įrangos palaikymo operacijos vyksta 24/7 – visą parą stebime ir vykdome prevencinę veiklą, sprendžiame iškilusias problemas. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į stebėjimo pranešimus, daugiau nei pusę įvykių galime pašalinti klientui net nesužinojus apie juos.

Serverių ir tinklo administravimo paslaugos apima programinės įrangos atnaujinimą, saugos pataisų diegimą, siekiant, kad būtų išvengta gedimų, o dokumentacija būtų nuolat atnaujinta. Į palaikymo paslaugą taip pat įeina serverių teikiamų paslaugų veikimo stebėjimas bei aptiktų gedimų ir trikdžių šalinimas. Papildomai serverio palaikymo paslauga apima serverio konfigūracijos pakeitimus, naujos programinės ir fizinės įrangos diegimą ir operacinių sistemų atnaujinimą naujesnėmis versijomis.

Serverių sistemos palaikymo paslaugas teikiame reguliariai, pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Nuolatinis sistemų palaikymas reikalingas norint įdiegti operacinių sistemų saugos pataisas, gamintojo atnaujinimus, pašalinti operacinėje sistemoje aptiktus saugos gedimus, analizuoti žurnalus ir užkirsti kelią našumo problemoms.

Mūsų veikla ir konfigūracijos visada grindžiamos gamintojo teikiamomis „geriausios praktikos“ rekomendacijomis.

Fizinio ar virtualaus serverio palaikymo paslaugos apima:

 procesoriaus, standžiojo disko ir atminties naudojamos vietos apskaičiavimas;
 serverio ir duomenų masyvo apkrovos įvertinimas;
 serverio stebėjimas ir klaidų analizė;
 serverio diegimas, priežiūra ir administravimas;
 serverio įrenginių, programinės aparatinės ir tvarkyklės atnaujinimai;
 virtualizavimo platformų administravimas ir palaikymas („MS Hyper-V“, „VMWare ESX“);
 atsarginės kopijos sprendimo administravimas, palaikymas ir stebėjimas;
 senos įrangos naudojimas ir utilizavimas.

Serverio paslaugų palaikymo paslaugos apima:

 serverio operacinių sistemų („Windows Server“, „Linux“) administravimas ir atnaujinimas, saugos pataisų diegimas;
 domeno valdiklio ir „Active Directory“ vartotojo abonementų kūrimas, teisių suteikimas ir keitimas;
 vartotojo taisyklių administravimas, konfigūravimas ir keitimas (grupės politika);
 failų serverio ir dokumentų valdymo sistemos administravimas ir palaikymas;
 duomenų bazių (MS SQL, MySQL, PostgeSQL) administravimas ir palaikymas;
 el. pašto ir grupinio darbo administravimas ir palaikymas („MS Exchange“ serveris);
 spausdinimo serverio administravimas ir palaikymas;
 „Microsoft ADConnect“ paslaugos administravimas ir palaikymas (hibridiniams sprendimams);
 naujų paslaugų diegimas ir konsultavimas;
 serverio paslaugų saugos pataisų ir atnaujinimų diegimas;
 veiklos stebėjimas ir klaidų analizė;
 atsarginės kopijos sprendimo administravimas ir stebėjimas.

Tinklo sprendimo palaikymo paslauga apima:

 ugniasienės, maršrutizatoriaus ir VPN administravimas ir palaikymas;
 Valdomų komutatorių administravimas ir palaikymas;
 LAN tinklo įrangos ir saugaus „WiFi“ (spindulio) administravimas;
 DNS, DHCP nustatymas ir palaikymas;
 tinklo įrangos ir paslaugų stebėjimas ir palaikymas.

Be jau paminėtų dalykų, kontaktiniams kliento asmenims ir/arba įmonės vadovams siūlome:

 kliento reikalus tvarkantį vadybininką;
 saugome ir atnaujiname palaikymo paslaugai reikalingus dokumentus;
 teikiame pasiūlymus, kaip pagerinti sistemų saugumą ir veikimą;
 vykdome serverio licencijos politikos monitoringą;
 stebime tinklo įrangos ir serverio techninės įrangos gamintojo teikiamų palaikymo paslaugų galiojimo terminus;
 prireikus organizuojame garantinio aptarnavimo darbus ir įrangos keitimą.

„Primend“ užtikrina, kad darbo valandomis gavus pranešimą apie gedimą sureaguos:

 per mažiau nei 1 valandą, jei serveryje nustoja veikti bent viena verslui kritinė paslauga;
 per mažiau nei 4 valandas, jei neveikia bent viena serveryje veikianti paslauga;
 per mažiau nei 8 valandas, jei nustoja veikti serveris ar kita verslui ne kritiškai svarbi paslauga;
 per 24 valandas, jei atsiranda su vartotoju susijusių klausimų, į kuriuos nereikia reaguoti nedelsiant.

Paslaugos kainodara

Šią paslaugą teikiame už fiksuotą mėnesinį mokestį. Mūsų kainos yra lanksčios, atsižvelgiant į kliento verslo poreikius bei paslaugų apimtį.

Gaukite pasiūlymą