ISO sertifikatas

„Primend“ misija – kurti sprendimus žmonėms, norintiems, kad jų įmonės veiktų sėkmingiau, o tikslas – nuolat gerinti klientų pasitenkinimą, bendrą veiklos našumą bei efektyvumą. Mes norime tai daryti kiekvieną dieną vis geriau, todėl sukūrėme, įdiegėme ir valdome bei prižiūrime Integruotą kokybės ir informacijos saugos valdymo sistemą (ISVS).
ISO sertifikatai apima visas „Primend“ paslaugas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

„Primend“ ISVS yra pagrįsta dviem ISO standartais:

ISO 9001:2015 apima įvairius kokybės vadybos aspektus.

ISO 9001 yra vienas geriausiai žinomų ISO standartų, kuris pateikia gaires ir įrankius įmonėms, norinčioms užtikrinti, kad jų produktai ir paslaugos nuosekliai atitiktų klientų reikalavimus, o kokybė nuolat gerėtų. Šis standartas pagrįstas keliais kokybės valdymo principais, įskaitant didelį dėmesį klientui, aukščiausių įmonės vadovų motyvaciją, proceso metodą ir nuolatinį tobulėjimą.
ISO 9001:2015 sertifikatas padeda užtikrinti, kad klientai gautų nuoseklius, geros kokybės produktus ir paslaugas, o tai savo ruožtu atneša daugiau naudos verslui.

ISO/IEC 27001:2013 nustato informacijos saugumo valdymo reikalavimus.

ISO 27001 yra labiausiai pripažintas pasaulinis standartas, skirtas valdyti informacijos saugumo riziką organizacijoje ir saugoti informacinį turtą. ISO 27001 nustato įvairius reikalavimus, kaip sukurti, įgyvendinti, eksploatuoti, stebėti, prižiūrėti ir nuolat tobulinti „Primend“ ISVS. ISO 27001 reikalavimai padeda apsaugoti visomis formomis saugomą informaciją, pvz., skaitmeninę, popierinę, intelektinę nuosavybę ar debesyje esančius duomenis, taip pat suteikia sistemą, apsaugančią konfidencialią informaciją nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos. Mums tai ypač svarbu, nes „Primend“ tvarko klientų duomenis ir informaciją.
ISO 27001:2013 sertifikatas padeda apsaugoti informacijos konfidencialumą, prieinamumą ir vientisumą ir rodo, kad „Primend“ ISVS atitinka geriausią informacijos saugos praktiką.